вторник, 29 септември 2009 г.

СВЕТЛИНА НАД ТИБЕТ

ЯН ВАН РАЙКЕНБОРГ

1956 Розикреюс перс Хаарлем Холандия
/нередактиран суров превод през английски,
извинявам се за многото неточности, правописни и стилистични грешки/

I
СВЕТЛИНА НАД ТИБЕТ

Окупацията на Тибет от Китайската армия през 1950 ни накара да пишем за тази мистериозна земя и специално за събитията, които ще се случат там в близкото бъдеще. Отношенията на Тибет с останалия свят, както и позицията, която Тибет ще заеме по време на бъдещето си развитие ще погълне цялото ви внимание.
Ние не проявяваме отношение към Китай, неговото настоящо положение и влияние или неговото бъдеще. Политическите мотиви на Китай за окупацията на Тибет, както и кой или какво стои зад тези външни прояви също няма да бъде разглеждано от нас. Отправна точка за нашето изложение е факта, че китайската армия окупира Тибет по пътя към съдбовния финал на голямата световна драма, финал който не може да бъде предотвратен от никого. Последствията от това ще бъдат както следва:
Булото на великата мистерия, спуснато над Тибет през вековете ще бъде повдигнато.
Ще бъде сложен край на голяма световна сила от много особен характер.
В целия свет ще се случи и отбележи поредица от извънредно странни събития, която ще се изпита по повече от един начин.
Във взаимодействието на диалектичните събития всички раси, нации и индивиди ще се изправят едни срещу други. Съдейки обаче от мотивите на взаимното противопоставяне и подстрекателство, последствията ще бъдат доста по различни, отколкото са очакванията. Тези разлики са причинени от обстоятелството, че политическите мотиви и дейности, представляват само много непреки и вторични аспекти на великите насоки, които оформят световната история. Зад тези събития стоят напълно различни сили. Напълно различна битка се води и тя в голямата си част избягва от вниманието на обикновените хора.
Във връзка с великата световна революция, аспекти на която се развиват в космичен, атмосферен и духовен план и към които ние обръщаме вниманието на хората от години, необходимо е да обясним какво наистина представлява Тибет, какво става там, и в тази връзка, какво ще се случи в тази земя в бъдеще.
Като въведение, ние ще се позовем на някои общоизвестни данни, които е възможно да са ви известни, но тяхното повторение в тази връзка може да се окаже полезно.
Тибет е името на обширна планинска област в Централна Азия, разположена между 27-ми и 39-ти градус северна географска ширина. Последният факт е особено забележителен за Тибет, който както скоро ще бъде обяснено, поради географското местоположение е способен да контролира целия свят, най-вече поради факта, че зоната между 20-ти и 50-ти градус северна ширина е най-гъсто населената област в света.
Тибет заема най-голямото и най-високото плато в света. Поради това, той е наричан също “Покривът на света”. Тибет е заобиколен от всички страни от високопланински вериги, най-известните от които са Хималаите, които се простират по протежението на южната граница.
Населението е представено от монголоидната раса, една от най-старите в света. Във връзка с това те притежават естествена религиозност, както и предразположение към религиозна магия, чрез която старите атланти още говорят. Това е била основата за развитието на ламаизма, напълно диалектично изопачаване на оригиналния будизъм. Ламаизма се е приютил в Тибет в хиляди манастири с милиони свещеници. Една трета от мъжкото население на Тибет принадлежи към свещеническото съсловие и Далай Лама се явява техния символичен водач.
Името лама означава свещеник и ламаизъм е наименование за управляващото братство свещеници. Най-важния орден е на т.н. “жълти кепета”, те формират официална йерархия, изцяло контролирайки външнополитическия живот на страната си и още много повече от това, както читателят ще види.Тези “жълти кепета” живеят приели обет за безбрачие и са обект на много строг йерархичен контрол и като една от техните външни характеристики, живеят отдадени изцяло на практикуване на магични молитви.
Игумените или главните свещеници в манастирите всъщност формират специален орден сред себеподобните си. Смъртта не води до отслабване на силата или влиянието им, защото те незабавно се реинкарнират. Тяхната реинкарнация се разгласява предварително, родителите и месторождението са предварително определени и всички предпазни мерки се вземат, за да се изключат грешки. Това обяснява факта, че игумените на много манастири са деца. Предимствата на тази процедура за увековечаване на тяхната сила са очевидни.
Орденът на Главните свещеници има управляващо тяло, което упражнява истинската власт и на техния връх ние ще видим двамата върховни водача:
Далай Лама в Ласа
и Таши Лама в Таши-Лумпо.
Далай Лама и Таши Лама трябва да живеят живот, отдаден на съзерцание и медитация. Те са представяни като полубогове, почитани са и са боготворени като такива и са ръководните представители на ламистката йерархия.
От тези два ръководителя Таши Лама е по-могъщия и по-тайнствения. Далай Лама е този, който се появява повече пред външния свят, следователно привлича човешкото внимание върху себе си. Таши Лама действа в потайност и уединение; той е истинския и велик управляващ на Покрива на Света.
Внимателния читател вече вероятно е забелязал, че съществува огромна прилика между Ламаизма и Римокатолицизма; в действителност няма различия в истинската природа на тези две йерархични системи. От една страна Таши Лама с неговия съвет от главни свещенослужители “чутуктите” и от другата страна е Папата със своя съвет от върховни свещенослужители, кардиналите. В действителност разлики не съществуват. Няма разлики и в техните цели, а много от техните методи съответстват на техния характер и отличителни особености.
Единственото съществено различие се намира в начина, по който се достига до разгръщането на най-висшите сили.
Ламаизма за тази цел прилага метода на концентрацията, съсредоточавайки силата в една точка. Поради тази причина Покривът на Света може да бъде наречен най-могъщата крепост на диалектичните сили.
Римокатолицизма използва метода на проникването, постоянно разпростиране на сила чрез завоюването на нови души. В миналото не съществуваше мир между тези две йерархии и поради това бе планирано навлизането на много мисионери в Тибет, при което обаче не бе постигнат никакъв успех. Нито римокатолическите, нито протестантските мисионери не бяха имали дори и минимално влияние, защото почти всички мисионерски учреждения бяха забранени в Тибет и в единичните случаи когато все пак бяха откривани мисии, те не отбелязваха никакъв успех в дейността си.
В настоящето изглежда е установен мир между двете религии, съдейки по обстоятелството, че по време на “Международната Седмица на Молителите”, организирана от римокатолиците – което между другото е метод заимстван от техните източни колеги – с нито една дума не беше споменат ламаизма.
В интерес на пълнотата на изложението може да бъде добавено, че все още съществува и известен брой по-малки съперничещи си йерархии, като Исляма, Индуизма, Англиканската църква, както и много малки групи, идващи от разцепването на протестантската религия.
Един вид status quo е поддържан между двете най-велики йерархии. Рим е осъществил своята част чрез задържането извън Запада на познанието за истинската същност на Тибет, така че западния свят не познава истинския характер на Тибет. По този начин западната версия и интерпретация на Християнството е била способна да поддържа лидерство. От друга страна, Таши-Лумпо се стреми единствено към истинската сила, при което факторът, да не си известен е използван преднамерено, така че отношението на Рим в тази насока без съмнение е считан за голямо предимство от Таши-Лумпо.
Трябва да бъде ясно на читателя, че докато ние стоим против настоящия Ламаизъм, това ни най-малко не се отнася за тибетците като нация. Поради нашата мисия ние единствено заклеймяваме системата на естествена природна магия, прилагана от Ламаизма. Вследствие на техния естествен религиозен стремеж, самите тибетци стават жертва на тази система.
По същия начин, когато ние заставаме срещу римокатолицизма, ние се занимаваме единствено с магично-религиозната система, но не и с религиозните хора, които са се присъединили към тази религия.
Преди да завършим тази глава, трябва да си дадем сметка за цялата истина за Тибет.
Съществува истинско, универсално Християнство, което не може да бъде сравнявано, нито има каквото и да е общо с официалното църковно християнство. Последното е просто западен сурогат, осъществяващ насилие спрямо Универсалното Християнство и притиска тази истина в усмирителната риза на изцяло земни мотиви и намерения. Подобна ситуация е наблюдавана при Ламаизма; от оригиналния Универсален Будизъм е направено извращение, ориентирано към източната природна магия, измамно наречено Източен Будизъм.
Все още съществува друго Братство на Покрива на Света, Братство, което има центрове и в много други точки на света и което е свързано с всички свои клонове в Единство, Свобода и Любов. Това е Братство, което признава йерархията, наречена Божествена Йерархия на Първоначалното Царство, което не е от този свят. То има една единствена цел: да освободи цялото паднало човечество от заблудите и илюзиите, които го привързват във болка и страдание към този свят и да го върне обратно в Първоначалното Царство, Неподвижното Царство. То е истинско Йоаново (Johannine) Братство, група от свидетели, които са се обръщали и все още се обръщат зова си към цялото човечество: “Приготвяйте пътя на Бога, защото Небесното Царство е на една ръка разстояние”. Те произнасят призива си, използвайки различни идиоми, в съответствие с начина на живот и обичаите на родната си страна.
Досега всеки път, когато тази група се появи на бял свят в тази тибетска източна секция, тя е била заобиколена и забулена в много приказки митове и легенди, от лъжи и полуистини, които трябва напълно да бъдат отхвърлени. Също така в наши дни група от това Братство от Свидетели е активно на Изток. За да предотвратим всякаква спекулация за настоящите активности на това Братство, ние искаме да ви информираме за факт от миналото, потвърждаван от всички Универсални Свещени Писания.
В пагода в Пи-юн-ти близо до Пекин се намира зала с петстотин статуи, представляващи петстотин “лохани”. Те представляват Буда-подобни фигури, с одухотворени усмивки на техните излъчващи любов лица.
“Лохан” е човек служещ активно на Универсалния Живот, служещ по възвишен начин. Около столетие преди нашата Християнска ера, група от почти сто Лохани, които разбира се не са били достигнали всички до еднакъв етап от духовното си развитие, са се срещнали в Китай. Те са били избягали от родните си домове в Индия поради ужасните преследвания, на които също са били подлагани и Будистите. Те са били принуждавани да избягат поради факта, че са се заклели да спазват следните клетви:
1. Да не отмъщават;
2. Да не бъдат въвличани в никакви конфликти;
3. Да продължат да действат, понеже тяхната работа все още не е била завършена;
Те са били наследници на много други Лохани и също като тях последователи на Татагата, Съвършения, и като всички Лохани те са били наричани Сладкогласните, заради тяхната способност да пеят и рецитират мантри по правилен и успешен магичен начин.
Рецитирането или пеенето на мантри в действителност не е молитва. Мантрата е магично изречение и ако то е оригинална, божествена мантра, ритъма от пеенето ще стане едно цяло с първоначалния закон на божествените дела, напълно в съответствие с качествата, желанията и делата на певеца, Лохан, който е в този свят, но не от този свят.
Тези мантри, които се изпяват от Лоханите са разпространявани над целия свят като благозвучни песни, като манифестация на славна божествена сила и като отговор от любов, предназначен към техните кръвожадни врагове, за щастието на цялото човечество, за тези, които търсят пътя обратно към Първоначалната Земя. Така, чрез магически дела, те проповядвали единствения добър Закон.
Те не се борили, те не си отмъщават и те работят докато тяхната задача не бъде завършена. Те пеят песните на истинските Богове.
Ламаизма си присвоил магията на Лоханите, която беше и е прилагана за великото дело по спасяването на падналото човечество, и направил от нея противна имитация под формата на природна магия, като опит да сложи вериги на света и човечеството.


II
МАГИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА ТИБЕТ НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО


Манифестацията на нашия диалектичен природен порядък е седморна, следователно съществуват седем агрегатни състояния, седем стъпки на проявление на диалектичното поле.
Твърдите тела може да бъдат превърнати в течни, течностите в газове, газовете в химически етер, химическия етер в жизнен етер, жизнения етер в светлинен етер и последния накрая в отразяващ етер.
Този отразяващ етер е чиста първоначална субстанция, първична материя или космическа коренна субстанция. Всички етапи на манифестация под това ниво, до нивото на твърдите тела на нашето непосредствено материално жизнено поле са съединения на отразяващия етер, засегнати от активностите на нашето съзнание. Състоянието и качеството на човешкото съзнание по този начин определя седморния процес на трансмутация на силата в материя, на първоначалната материя в конкретни форми и на всичките техни междинни етапи.
Поради факта, че човешкото съзнание, заедно с неговия сетивен апарат, мозък, чувства и воля е въплътен в определена форма в света на времето и пространството, то се намира в състояние на ограничение. То трябва да забележи какво е пред очите му и тогава може да действа с материята, която е възможно да установи със зрението си. То е оковано към седморното проявление на диалектичния свят.
Нека да разгледаме случая на човек, който разглежда себе си в този свят като някой който страда, който изживява критичен момент, който не се дължи на телесна болка или на обичайната жизнена борба, нито е причинен от обичайния краен индивидуализъм, който е причина хората да се противопоставят враждебно помежду си и да се нараняват, но като последствия на факта, че той се разпознава като странник в света, като някой, който не принадлежи на този свят и следователно изпитва болката от търсенето, нещо което само по себе си е божествена благодат. Такава болка е причинена от факта, че в неговото съзнание нещо е било събудено, нещо, което е фундаментално чуждо на седморното диалектично развитие. От друга страна той започва да разкрива, че този “И”, като отделно същество не може да се отдели от алхимичния природен процес и този индивид не знае нищо относно практичен начин за освобождение. Автоматично този индивид е въвлечен във верижна реакция от безкрайни причинно-следствени взаимоотношения и ефектите от диалектичната трансмутация.
Човек е неспособен да използва свободно първоначалния отразяващ етер, за да достигне до много индивидуалното проявление на формата по време на седмия етап от процеса на проявление. Нашето мислене e мисленето на базата на стереотипни изрази (клишета), същото е валидно за нашите воля, желания и действия; те всички са стереотипни активности. В действителност, те работят напълно автоматично, според човешкия тип, към който принадлежим; те действат според природните кръвни импулси, в съответствие с нашия тип раса, нация и семейство. Докато ние устояваме на тези импулси и съзнателно и целенасочено действаме различно, тогава ние упражняваме насилие над седморната алхимична система, към която ние сме привързани и която ще бъде увредена от нашите действия. Противоприрода, напрегнато поле от противопоставящи се една на друга сили ще бъде деформирано и нашето съществуване ще се разпадне.
Така животът преминава в смърт и смъртта в живот. По този начин чрез нашето противопоставяне ние оковаваме себе си към колелото и поддържаме неговото въртене.
Ако читателят схване тази ситуация – която също така е и негова собствена – тогава в него може да възникне въпроса: “Какво правят сега Лоханите от Йоановото Братство?”
Те пеят благозвучните песни на Татагата и чрез тези мантрични песни те изпращат излъчвания от любов, любовна сила, правейки търсещи и “странници” от тези хора по света, които все още са чувствителни. Тази радиация прониква през aуричната обвивка, която е носител на нашето кармично наследство, в дихателното ни поле и след това от време на време вибрира през личността. Посредством това Универсално Докосване на Светлината, което не уврежда седморния алхимичен природен процес, Духовната школа ще бъде открита от този човешки тип.
Духовната школа е силово поле, излъчващо поле, подготвено и заредено от Ордена на Лоханите и в съвършен баланс с духовното състояние на полето. Сега, когато търсачът е открил пътя към Духовната школа, след период, в който се чувства странник в света, той чува и възприема песните на Лоханите по различен начин. При условие, че той разбира външните учения на Школата и е готов да ги реализира, те биват съпътствани от нов процес, второто докосване на Гнозиса, което сега приема форма в кръвта му и по такъв начин оформя някаква основа в материалното му тяло.
Как е възможно да се получи това в рамките на подобния на затвор природен алхимичен процес. В случай, че този въпрос възникне във вас, мислете за нещата, които казахме за мантричните песни на Лоханите:
Мантрата не е молитва, а представлява магично призоваване, ритъма на което е в съответствие с първоначалния Закон на Божествените дела. Тя изцяло се основава на качествата, волята и делата на певеца, който въпреки че живее в този свят, повече не му принадлежи. Така, излъчващото поле на Духовната школа е поддържано от Лоханите. В допълнение на диалектичното състояние, което е колкото е възможно по-чисто, ние намираме в това поле определено състояние, което не може ни най-малко да бъде обяснено чрез обичайната природа, по отношение на количеството на радиацията и на вибрационната честота, докосването на което не е катастрофално за природните процеси.
Когато кандидатът влезе в Духовната школа и покаже правилно разбиране и готовност за себеосвобождаващи дела – това е предварително условие! – тогава той започва да диша в така приготвеното силово поле и чрез това той свързва своята кръв със силовото поле, което в отговор на това ще започне да променя неговите кръвотворни органи и неговата система на жлези с вътрешна секреция.
Следователно Орденът на Лоханите, чрез своята божествена магична активност влиза във връзка с първоначалния Закон за Божествените дела. Този Орден се възползваше от чистата първична субстанция на отразяващия етер и чрез своята магична ментална активност, изцяло проникнат от познанието за това какво желаем да вършим като природно зависими същества и на нашия етап в Духовната школа, Орденът започва нова верижна реакция, нова поредица от силови връзки и нова седморна стъпка нагоре. Ако ние покажем правилно разбиране и готовност, тази нова седморна стъпка ще придобие форма в кръвта ни и накрая ще говори ясно от всяка фибра на съществото ни.
Следователно, благодарение на този акт на милост от Божественото Братство, вече в началото на нашето ученичество – показал разбиране и готовност – кандидатът може да сподели “новите етери”, въпреки че на този етап от развитието си това може да стане на много елементарно ниво. Този нов етап обаче, формира крайно необходима база за по-нататъшното развитие на кандидата. В случай, че тази база не съществува, връзката с Духовната школа би имала само това предимство, че дълбок отпечатък ще се появи в ауричното същество, чрез което, при последващо приемане на образ, микрокосмосът ще си припомни предишно спечелените опитности.
Сега ще разгледаме последствията за човек, когато предходно споменатата елементарна духовна кръвна връзка с Ордена на Лоханите e била осъществена. Последствието е: “заставаме тихи пред Бог”, така че кандидата ще неутрализира своите “диалектични” импулси и ще се опита да доведе колелото на живота до покой, така че в него е придобита определена завършеност на кръвната изява и новия змийски огън, новия съзнателен огън може да бъде роден. Песните на Лоханите, божествените силови вибрации на Възвишените тогава ще съдействат за раждането на новия “И”, вътрешния Христос в кандидата с всички трансфигуристични последствия, свързани с това.
Когато ние разглеждаме всичко това и до определена степен сме способни да проникнем в грандиозността и възвишеността на това освободително дело и си дадем сметка за нещо от неизмеримата любов, която съпровожда това дело, ние ще попитаме още веднъж:
“Какво тогава е въздействието на Ламаистичния магичен ефект в своята груба имитация на мелодичните песни на Лоханите”?
Нека се опитаме да го схванем, понеже това е много важно за реколтата от души, която трябва да бъде прибрана.
В настоящия момент ние ще разгледаме изключително обекта на природна магия, естествена магия. Накратко, тя има следните цели:
1. Поддържане на тази безбожна земна природа;
2. Култивиране на тази природа.
Защо тази магия е толкова тясно свързана с горепосочените цели. Поради факта, че тя e съставена и съществува извън седморните свързващи стъпала, седемте агрегатни състояния на трансмутация на силата в материята на тази диалектична природа.
Човек, който е станал престъпник, трябва да продължи криминалните си деяния, за да избегне последствията. Това също е вид верижна реакция: едно деяние води до необходимостта от следващо. Когато човек живее в невежество и напълно безсъзнателно, той е свързан към колелото на безбожието и тогава в неговия случай може да бъде приложена милост, състрадание и помагаща любов. Противно на това, когато човек е придобил магическо познание, когато той е изучил седморния алхимичен природен процес и знае как да достигне до сърцевината на неговите тайни и тогава използва това познание за поддържане на природата, тогава подобен човек се натоварва с огромна отговорност, понеже той насилва, възпрепятства и саботира изкупителните опити на Божественото Братство, чието предопределение е да върне обратно падналото човечество в загубената от него родна земя, Божественото царство.
Освен това такъв човек натоварва себе си с огромна вина, поради същината на “диалектиката”, характера на света в който ние живеем, който налага себеподдържане за сметка на останалите хора. Това е съдбата на този природен порядък. Поради тази причина природния магьосник e толкова привързан към тази си дейност. Когато придобивката на работата му е извлечена чрез себеподдържане, той повлича милиони хора със себе си в своето безбожно дело.
Следователно, чуйте!
Силно “диалектично” братство се е разположило върху тибетското плато.
Това братство притежава хиляди центрове (манастири), които то е издигнало, както и милиони свещеници, отслужващи и изпълняващи неговите магични ритуали.
Това братство действа според грандиозен план и упражнява влияние дори и в най-отдалечените и потайни места на света. То е запознато подробно с всичко, което се случва по света; нищо не избягва от вниманието му.
Въпреки че това е една могъща активност, съществува и една съществена слаба точка, а именно че то не може да осъществи нищо против любовното дело на Йоановото Братство, против мантричните песни на Орденът на Лоханите. Който стои в Светлината на това Братство е неуязвим. Който желае да открие тази Светлина, върви по пътя на победата. Йоановото братство се отдръпва от всичката суета на света:
1. Понеже то не отмъщава;
2. Понеже то не влиза в никакви конфликти, каквато и да е причината.
3. Понеже неговата задача няма да бъде завършена докато и последното човешко същество, което може да бъде спасено, е в безопасност.
Ние пишем относно всичко това не за да ви разтревожим, но разположени в сияйната крепост на Христос, ние желаем да ви обясним тези неща, така че чрез позитивна реакция вие да можете скоро да изпитате свободата, съществувайки вътре в силовото поле на Лоханите в разбиране и готовност.III
ЛАМАИСТИЧНИЯ МЕТОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО (I)

Сега ние ще ви предоставим допълнителна информация относно метода за осъществяване на световно господство, прилаган от Ламаистичното Братство в Тибет. Когато ние вършим това е добре първо да получим общо впечатление за това братство. За тази цел, обаче не е необходимо първо да отидем лично в Тибет, поради прилагането на закона за аналогията без съмнение ние можем да получим доста точна обща представа. Ние също така сме запознати с природно религиозните братства в Запада, притежаващи хиляди центрове и милиони свещеници, отслужващи магически ритуали. Общата представа ние получаваме от тяхното поведение, разкриващо цялата “диалектична” градация от бяла, сива и черна магия.
Характерно е за човека от тази природа, че въз основа на своето състояние той служи на този свят и е привързан да служи или на страната на това, което е добро или на страната на злото, или на смесица от двете. Изучавайки грижливо човешкото същество ние откриваме, че каквото и да е това същество, тази смесица от добро и зло винаги е представена в човека, въпреки че може да е добре скрита. Това е фундаментална, биологична необходимост, природен закон, който Павел изразяваше в думи, казвайки: “Доброто, което трябва да правя, не го правя, но злото, което не трябва да върша, го върша.” Борбата за добро в този свят се развива от природното противопоставяне на злото; това е една от най-жестоките реалности на “диалектиката”. Въпреки, че хората се опитват да скрият този факт зад фрази и обяснения, никой не може да бъде добър без зло и обратно; дори и най-престъпната личност има добри наклонности и качества. Който разглежда нещата повърхностно може и да отрече това, но първо трябва да помисли за думите на Христос: “Който сред вас е без грях, нека хвърли първия камък”.
Дори в хуманизма лежи един от най-могъщите елементи на себичността в себеподдържането. Себеподдържането извървява целия път от бяло до черно. Ние ще ви го докажем.
Съществува група в Тибет, която, въпреки че е изцяло фокусирана върху земни цели се е кръстила на Шамбала. Това е основна грешка по точно същия начин както на Запад много банални природно организации са се кръстили на името на Христос.
Тази тибетска група, кръстена на името на Шамбала, от време на време провежда двуседмични конгреси. Тези събрания могат да бъдат описани като срещи, отдадени на молитва, продължаващи няколко дни, както също така е практикувано на Запад. По време на тези конвенти, мисли за любов и “диалектична добрина” в различни нюанси са изпращани на целия свят. Но цялата тази практика няма повече стойност, отколкото би имал опита да се изгребе цялата вода от морето с ведро. Многобройното ламаистично свещеничество изпълнява целия този регистър от “диалектични” активности, като общо взето отделните личности имат доста добри цели. Налице е единствено малка група, която знае каква е истинската причина за всичко това и кой дърпа конците зад сцената.
Целият “диалектичен” живот е псевдосъществуване, илюзия, нереалност. В този псевдоживот съществуват различни нюанси на заблуда. Влиянията, които възприемаме отговарят точно на степента на заблуда, в която живеем. Да предположим, че вие принадлежите към хуманистичния тип, тогава няма да бъдете повлиян от думи и импулси, които са в съответствие с доста по-различен човешки тип. Незабавно вътре във вас ще се надигне съпротива. Това е случаят с всички човешки типове като: религиозен, окултен, материалистичен, научен и т.н.
Следователно можем да твърдим със сигурност, че когато едно или друго от могъщите световни братства желае да упражнява своето влияние и сила над целия свят и човечество, то трябва да бъде способно да влияе успешно върху всички форми на заблуда. Следователно вие ще можете да установите веднага, без всякаква трудност, че всички стремежи в този свят, както и целия хор от изглеждащи противоположни гласове и насоки на развитие, ако ги разгледаме най-задълбочено, произтичат от един и същ извор за:
всички импулси, които се отправят към този свят, този космос, тази природа, този човек, към нашето АЗ;
те намекват за всички възможности, които се съдържат на това място и трябва да бъдат освободени чрез развитие на личността;
по-нататък, те внушават, че чрез добра воля и известно усилие, чрез усилена работа и много саможертва, както и чрез взаимна любов, или чрез помощта на нашия възлюбен Бог, всички неща могат да бъдат сложени в ред в рамките на кратък период от време;
ако ние си съдействаме успешно и си протегнем ръце един на друг, тогава всичко ще стане по правилния начин!
Всички подобни песни, които със сигурност не идват от Лоханите, служат на целта, насочена към поддържането на заблудата и звучат постоянно във всички тоналности, винаги във все по-нарастваща сила, поради факта, че огромен страх и неизмерима жажда за живот е обхванала тези, които стоят зад сцената и дърпат конците. Защото тези времена достигат връхната си точка и този световен период приближава края си. Докато космическата нощ започва да се разпростира над света и човечеството, нашата колективна и индивидуална жизнена сфера е отравяна от всички тези обвързващи ни към този световен порядък магични песни. Цялото човечество е притиснато от отровата на тези демони.
Нека ние, още веднъж, да ви припомним какво казахме за верижната реакция в алхимичният природен процес, в който ние сме хванати и в който ние телесно вземаме участие автоматично. В хватката на заблудата и родени от нея, нашите умове мислят стереотипно или в най-добрия случай спекулативно. Същото се отнася за нашите волеви прояви, нашите копнежи и дела. Верижната реакция, започваща в отразяващия етер и завършваща в химическия, формира продължаващото движение на всичко, което е пуснато в действие в отразяващия етер и достигащо до материалните форми; всичко това действа напълно автоматично. Способностите на нашия сетивен апарат са изцяло настроени към това. Нашата нервна система в основната си част, за да предотврати всяко възможно отклонение, функционира също автоматично, защото, както знаете симпатиковата нервна система функционира без контрола на волята ни. В крайна сметка, вътрешните секрети формират приемателна система и възприемат не само впечатления, но и сили и химични съединения.
В обикновения живот съществуват заводи, които произвеждат полуфабрикати, използвани от други фабрики за производството на завършени продукти. Сега в нашия индивидуален, седморен алхимичен процес на разкриване и трансмутация на силата в материя, човечеството живее почти изцяло без полуфабрикувани продукти; с други думи то живее без наличието на етерните съставки, които са пригодени за употреба по определен начин. Съществуват храни за всеки вид заблуда: с много калории, предварително приготвени по научен начин; човек просто трябва да ги погълне.
Ние споменахме преди, че обичайното “диалектично” същество не е способно само да борави със седморния алхимичен процес, понеже това е предотвратено от природния закон. Ако това бе възможно, тогава всеки би създал свой собствен свят и жизнена сфера в абсолютно осъзнаване на света и вселената в крайна сметка би загинала в силна експлозия. Противно на това, чрез методите на окултни упражнения е възможно да се развият свръхспособности, чрез които това може частично да бъде постигнато. Тази способност е прилагана от Ламаистичното Братство, за да задържа човечеството и неговия свят в рамките на “диалектичната” програма на разкриване на седморния алхимичен процес, за да бъдат в позиция за поддържане на тяхното собствено съществуване.
По какъв начин се случва това? “Диалектичният” живот има своя природна склонност автоматично да се самоубива. Нещо фундаментално противоестествено или противно на естеството винаги има своите последствия, процес от естествено разложение и разрушение. Всяка заблуда довежда до собственото си затъване и в крайна сметка ще се взриви от собствените си сили. Следователно, човешкото падение в противоприродата първоначално бе преходен етап, спираловиден курс, падение, извън което човек неизменно се връщаше обратно към свобода и възкресение, снабден с необходимото количество полезен опит. Обаче поради гореспоменатата магия, този спирален курс се превръща в колело, въртящо се и подскачащо конвулсивно. Посредством тази магия нашето съществуване в това жизнено поле се превръща в тъжен и безрадостен затвор.
Сега с тази магия те се опитват да подхранват заблудите на човека, задържайки го подчинен в болка и страдание, със всичкото възможно зачитане и с всички нюанси на така наречената култура. В най-добрия случай тези, които прилагат тази магия могат да постигнат един вид движение право нагоре, което може да се извлече от тази употреба. Цялото човечество, във всички свои нюанси може да вземе участие в този процес и всъщност го прави.
Мислите са сили, приемащи форма; като такива те са полуфабрикувани продукти; етерни съединения от различен вид. Когато мислите открият своя израз в книга, статия или адрес и следователно са направени обект на вниманието ви, тогава вие сте поставени в досег с полуфабрикуваните продукти на писателя или на оратора и вашите мисли се настройват, за да ги асимилират. Когато е налице известно съответствие между вашия начин на мислене и това на писателя или на оратора, вие абсорбирате полуфабрикувания продукт; тогава той влиза във вашето дихателно поле, вашата аура и упражнява своето влияние над цялата ви жизнена система. Вашата жизнена система тогава е настройвана на определена вълна, вълна от препратени мисли и вашата кръв е свързвана с тях. Поради това, притежаващия духовни сили човек не се нуждае да пише книга или статия, той не се нуждае да определя среща, за да ви влияе. Достатъчно ще бъде, ако той от време на време изпраща мисли настроени точно към вашия тип на мислене и в съответствие с вашите заблуди. Така вие сте окован към въртенето на колелото.
Ясно ли ви е сега, защо ви говорим за противната ламаистична имитация на освободителния метод на Лоханите? Схванахте ли факта, че Свещената Наука на божественото дело на Любовта, използвана от Лоханите в постоянна саможертва за освобождението на човечеството е имитирана от Ламаизма за угнетяване на човечеството?
От техния могъщ център на Покрива на Света, най-великата и най-могъщата фабрика за полуфабрикувани продукти в света, ламаистичното братство, ден след ден и нощ след нощ, изпраща купища мисли, излъчвани към цялото човечество. Всички тези мисловни сили допринасят за оковаването на човечеството към колелото и за укрепването на седморния “диалектичен” процес на поддържането на този безбожен природен порядък. Те са обвързани да съдействат за това, понеже тези сили произлизат от същата седморна верига и от същата алхимична седморна скала.
Може би вие знаете как, чрез словото, литературата, пресата, изкуството и науката, психиката на всеки бива моделирана в един от безбройните възможни модели; всички те обаче имат едно общо нещо: час след час вие сте все по-стегнато приковавани към колелото на заблудата. Но това, което вие може би все още не знаете, е факта, че всички тези външни проявления произтичат от могъщата магия на Покрива на Света. Ние сега ще ви обясним, какво е способна да постигне тази магия. Метода вече ви е познат.
На края на тази глава, може би е ясно на читателя, че мислите, формирани от етерни съставки, са подобни на полуфабрикувани продукти и за определени цели не само могат да бъдат изпратени навън или излъчвани, но те напълно естествено и по необходимост предизвикват възникването на определено действие и в самата личност, създаваща мислите. Така, постоянното ментално отравяне наложено над човечеството в същото време предизвиква и огромно самоотравяне на тези магьосници. С други думи: съдбата да бъдеш привързан, наложена над човечеството, също така се превръща и в съдба на ламаистичното братство. Всичкото огромно нещастие на човечеството, което произтича от това, също така повлиява на своите създатели. Това обяснява факта, че няма връщане назад от този фатален път. Страхът и инстинкта за самосъхранение принуждават ламаистичното братство да продължава таза работа, да полага усилия, за да създава култура, да повдига нивото на човечеството нагоре, да води човечеството на по-високо равнище, да води човечеството към “по-високо еволюционно ниво”. Следователно, това братство се стреми да спечели битката, въпреки че знае много добре какъв е залогът в нея, с могъща, огромна по размери и непрестанна активност. Следователно, това Братство желае нещо, което противоречи на природния закон и което следователно е невъзможно: то желае човечеството от тази природа да достигне до равнището на свръхчовек. Поради тази причина, това братство следва съдбовен план, обрисуван от Ницше в неговата Заратустра и накрая ще бъде принудено да възкликне в отчаян гняв:
“Христе, и все пак Твоя е Победата!”
Така вече е ясно, по какъв начин цялото човечество е в постоянна опасност от пътя на съдбата, който се налага от тези организирани опити за самосъхранение.IV
ЛАМАИСТИЧНИЯ МЕТОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО (II)

След предшестващите обяснения вече е ясно, че употребата на магия в диалектичния живот е възможна единствено в рамките на седморната земна схема на проявление. Както ние току що казахме, магът може да борави с:
1. твърди тела
2. течности
3. газове
4. химически етер
5. жизнен етер
6. светлинен етер
7. отразяващ етер
Отразяващият етер е най-важният работен материал, понеже той съдържа всичките възможности за проявление на формата. Така, всички неща, притежаващи по-висока плътност са съединения на първичната субстанция.
Първичната субстанция е много фина. Тя се намира на самата граница на възприемателните възможности на хората. Ние го наричаме отразяващ етер, защото тази субстанция, измежду всички други, притежава способността за задържане и отразяване на идеи. Това качество сега е използвано от ламаистичното братство за осъществяване на неговия контрол над човечеството.
Всичките четири етера притежават свои определени пътища, по протежението на които те се движат. Съществуват определени часове и подреждания на планетите, по време на които тези потоци се движат с голяма сила от Изток на Запад; налице са също часове и разположения на планетите, подходящи специално за отпечатване на определени идеи в отразяващия етер. По време на такива моменти, благоприятни специално за тази цел, потоци от идеи от различен вид са изпращани от Покрива на Света. Те се движат от Изток на Запад с огромна скорост. Така отразяващия етер е насищан с определени идеи и така приготвен той се разпростира практически по протежението на целия свят.
Различни мозъчни центрове в човека и особено пинеалната жлеза, са чувствителни към влиянието на този отразяващ етер. Следователно, човек може да твърди със сигурност, че всички идеи, отпечатани в отразяващия етер биват “фотографирани” в мозъците на тези, които са чувствителни към тях.
Ако притежавате някакво познание относно работата на телевизията, тогава вие знаете, че телевизионните картини представляват излъчване, което може да се състои от малко или от много отделни части; тези картини имат груба или фина структура. По подобен начин образите, препратени към човешкия мозък благодарение на качествата на отразяващия етер, могат да бъдат разпознати и разделени на образи с висока вибрационна честота от култивирани мозъци, както и в образи с по-малка вибрационна честота при по-груби и некултивирани мозъци. Образите могат да бъдат изпращани директно към сетивата, към наклонностите и инстинктите на човека, могат да бъдат предавани и образи с религиозен, окултен хуманен и общ характер. По този начин всеки вид заблуда може директно да бъде наложена на човешкия мозък.
Когато човешкия мозък бъде докоснат от този отпечатък, тогава същият в повечето случаи е предаван на нашето съзнание. Ако този вид отпечатък се хармонизира с илюзиите, на които сме подвластни, тогава ние отговаряме на отпечатъка с отговарящи му мисли. С други думи, ние прожектираме в отразяващия етер нашите реакции на получения импулс; и тогава когато потока от мисли или идеи се върне при своя създател, може чрез окултно-технически средства да се установи какъв е бил резултата от излъчването.
Когато контакта с човек веднъж е бил установен по описания начин, тогава процеса на повлияване продължава. Казано е, че човек може да се привърже към дадена идея, което се случва и в реалността. Това е така, защото когато мисъл се отпечата в нашия мозък и достигне нашето съзнание, тя едновременно докосва нашата кръв и води до образуването на известно количество топлина в нея. Това представлява активност на светлинният етер. Светлинният етер се проявява в кръвта като топлина и прави човека независим източник на топлина. Светлинния етер е този, който прави възможни обичайните функции на сетивните органи, като виждане, чуване, чувстване, вкус и мирис. Окото също се поддържа от силите на светлинния етер.
Сега вие напълно разбирате какво се случва. Когато от резултатите става ясно, че първата дейност в отразяващия етер се е увенчала с успех и много хора са засегнати от предаваната идея, тогава ламаистичното братство продължава своята работа. Със средствата на определени храмове ритуали е установявана връзка чрез светлинния етер. Тези ритуали са повтаряни ежедневно, в повечето пъти по няколко пъти дневно, в хиляди фокуси в манастири и храмове. Този светлинен етер е създаван чрез магически танци, музика, мантри, чрез кадене на тамян и чрез концентрация. Веднага след като е създаден този поток от светлинен етер, той е изпращан от Изток към Запад, по същия начин както отразяващия етер. Този поток, разбира се, ще се свърже с тези, които са установили първата връзка, според закона за взаимното привличане на еднакви сили. Едновременно с възникването на първата ментална активност, тя е подкрепена повторно с голяма енергия, понеже повторението, безспирното повторение, непрекъснатото продължаване на бомбардирането е едно от най-могъщите оръжия на окултизма.
Сега ние можем точно да установим какво се случва. Ако човек бъде оставен на собствените си сетива като обикновено същество, като стадно животно, тогава менталния импулс скоро ще изчезне. Обаче, този импулс е повтарян и сега е съпровождан и от инжектиране със светлинен етер, в резултат на което много хора буквално ще се привържат, като резултат от импулса, насочен към тях. С други думи: чрез прожектирането на идея и инжектирането със светлинен етер, цялата система глава-сърце (най-важната част от нашето същество, освен нашето съзнание) е държана в плен. Като резултат от това докосване, идеята на тези, които са изпратили съобщението, сега циркулира в кръвта и я привързва, като веднага става подвижна и много активна.
Да се привържеш към дадена идея означава, че мисленето е уловено от идеята. Да привържеш сърцето си към нещо означава, че сърцето е в същото състояние. Последствията от тези две състояния е, че всичките възприятия на човека и функционирането на неговите сетива инстинктивно са настройвани към съответната идея, защото светлинния етер поражда и поддържа нашето зрение, не само физиологично, но също и психологично. Да бъдете чувствителни към магически импулси от светлинния етер, всъщност означава, че нашите ръце и крака са оковани, че цялото наше възприемане на света е лишено от всяка реалност и е настройвано изцяло към една цел, наложена над нас чрез силата на тези, които ни влияят.
В крайна сметка ние сме деградирали до това, което е изисквано то нас; ние сме се превърнали в животни в човешка кожа; тогава единственото нещо, което е трябвало да бъде правено с нас е да бъдем обучавани по същия начин, както са тренирани полицейските кучета.
Когато човек е уловен по този начин чрез инжектиране на светлинен етер, причинено първоначално от храмова магия, процеса продължава с огромна скорост. В такива случаи, импулсите от жизнения етер и от химическия етер общо взето не са повече необходими. Съветите и заповедите, които са давани се изпълняват задоволително. Същите се налагат на хората чрез фигури на втори план, които се появяват като авторитети, оратори, писатели на книги или свещеници, работещи в своите енории. Магически приготвените мозъчен и осезателни апарати на човека тогава ще отговарят в съответствие с получените съвети и заповеди, като при това човек си вярва, че върши нещата в съответствие със собствената си интуиция и импулси. Всъщност, той изпълнява автоматично само това, което изискват от него от Покрива на Света.
Жизненият етер се грижи за размножителните функции на видовете и ръководи размножителните енергии. Вие знаете, че моралната теология и моралната философия дават съвети как човек трябва да живее и работи за размножаването на вида. Сега, когато вие погледнете на нещата от по-широка перспектива, а не просто биологически, тогава ще разберете, базирайки се на предходно споменатото, че когато нашето виждане е ограничено от тези инжектирания на жизнен етер, достатъчно е да се позоваваме на авторитети и да се осланяме на нашето изкуствено предизвикано илюзорно състояние, за да динамизираме и поддържаме ограничаващия ни процес. След това ние ще преминем към разпространяването и предаването на това, което мислим, че са наши идеи, наши чувства и схващания или ще определим други да вършат това. Тогава при нас идва размножителния инстинкт, пробуден и подхранван от потоците жизнен етер, привлечени от собствените ни реакции. Този размножителен инстинкт е инстинкт за поддържане и от физиологична гледна точка е просто сексуален, консервативен, примитивен и груб.
Тогава ние ставаме роби и по-нататък ние се размножаваме, както ни е казано да се размножаваме, от дейността, която достига до нас от външни източници. Тогава веригата е затворена. Заради по-голяма безопасност, авторитетът все още наблюдава състоянието на химическия етер, който ни прави способни да се храним и да решаваме относно качествата на храната, необходима за нас в определени моменти. От вида на хранененто, предписан от авторитетът и поради използването на наркотици, състоянието на съществуване на човек е затворено в определен кръг. В действителност качествата на кръвта са определяни не от нейния произход от някое природно царство, но от качествата на съответстващите й химически етери, налични в безбройни съединения и от различни етерични масла.
Сега ламаистичното братство трябва само да се погрижи химическия етер, разпространяван над нашите страни да притежава някои специфични качества. Животните, зеленчуците и плодовете съдържат този етер и ако тези продукти служат за наша храна, или ако ние приемем този етер по някакъв друг начин, то успеха на гореспоменатото братство е осигурен.
Вие знаете, че населението на някои нации намалява, докато при други се увеличава с бързи темпове. Причината за това е в окултната стратегия, посредством полето от жизнен етер над такива страни, което е довеждано до желаното състояние.
Ние трябва да бъдем кратки, въпреки голямото количество наличен материал; като въпреки това бихме желали да споменем причината за обета за безбрачие, наложена над техните подчинени свещеници от ордена на жълтите кепета и другото свещеничество от този вид, функциониращо в този свят. В този случай не доминира нито мотива за поддържане на т.н. целомъдрие, нито този за по-висше развитие. Когато функциите на жизнения етер насилствено са подтиснати, се получава увеличаваща се активност на размножителния инстинкт, която обаче се проявява по особен начин. Тогава се получава фанатична истерия от усърдие, която развива състояние, в което съответните хора са готови да направят и извършат всичко. Лудостта на религиозните преследвания е била развързана по този начин и са се пролели потоци кръв. Следователно тези, живеещи в насилствено безбрачие са подлагани на въздействието на концентрации от жизнен етер. Без подобно безбрачие, това не би било възможно.
Лудост от този вид е заразителна и следователно, дори един фанатик е способен да предизвика и доведе до необмислени действия цяла група мъже; процес изобилстващ от сексуалност.
Тук ви предложихме кратък план на противната имитация от ламаизма на спасителната работа, осъществявана от възвишените Лохани. Накрая, ние желаем да ви споменем още едно обстоятелство в кризисните днешни времена и в справедливия ход на всички неща в тези природни царства, което ще допринесе за съпротивата срещу ламаистичната магия, достигаща своята най-висока силова точка, а това означава началото на нейния неизбежен упадък и разпадане.V
ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

Човечеството стои в навечерието на изцяло нова епоха на развитие, пред космическа, духовна и атмосферна революция, в които ние навлязохме преди няколко години.
Предходното изложение ви прави способни да разпознаете степента, в която Тибетското плато е крепост на привързващите към земната природа сили и колко много тези сили задържат света и човечеството оковани в болка и тъга. Сега, в хода на нещата, тази безбожна крепост е атакувана, поради което концентрациите на сили, привързващи ни към земята са разкъсвани на парчета и разсейвани, процес, който ще има много и важни последствия.
Очевидно е, че от страна на ламаистичното братство някой ще се постарае да прегрупира силите и различните подготвителни предпазни мерки и опити скоро ще причинят извънредно силни проявления на етерни сили и техните ефекти.
Точно както химическата сфера на материалния свят е населена от различни жизнени форми, такъв е случая и с етерния свят. Тази велика битка за съществуване ще придобива все повече и повече себезащитен характер.
Ламаистичното братство, чрез магически средства ще се опита изкуствено да увеличи до връхната точка буреносните облаци от гняв и раздразнение, които вземат надмощие в света за такъв дълъг период, за да подтикнат човечеството към безразсъдни действия, за които в определен момент то дълбоко ще съжалява.
Когато този опит се провали – което ние се надяваме и мислим, че скоро ще бъде възможно – тогава в ламаистичната криза ще бъде налице състояние на отчаяние, което ще доведе до отчаяни действия. Тези действия ще се проявят като много силни огнени феномени в атмосферата, които ще бъдат резултат от огромните волеви усилия на част от магьосниците, в опитите им да принудят човечеството да изпълнява волята им.
Ние току-що обяснихме по какъв начин идеите, които са резултат от качествата на отразяващия етер са отпечатвани в този етер и сега искаме да ви опишем начина по който това дело е осъществявано от ламаистичното братство.
Ние също отпечатваме нашите мисли безспирно и без всякакво усилие в отразяващия етер. Нашата в по-голямата си част неконтролирана мисловна дейност, обаче няма толкова голямо влияние, колкото описаната по-горе. Ламаистичните магьосници осъществяват своята работа, чрез средството на съзнателна волева концентрация. Изпращаните идеи са отпечатвани в етера толкова устойчиво, колкото е възможно чрез волята и насочвани към тяхната планирана цел. Волята е могъщ огън. Волята е най-важната магическа сила на човека. Волята на човека е неговата най-силна способност, особено за работа в отразяващия етер. Поради този факт, волята в същото време е много опасна сила, защото тя много лесно може да се изплъзне от нашето водачество и контрол. Не се ли случва много често това и с нас? Често е нанасяна много вреда поради липса на контрол.
Но волята и волевата магия, както е с всички неща, също са обект на определени закони. Те са ограничени от природни закони. Така отразяващия етер, самият той космически огън, може да бъде насилен чрез волева магия. Последствията от тази воля ще бъде верижна реакция от различни огнени явления в атмосферата, описани в митовете като атака на милиони саламандри, които населяват отразяващия етер и светлинния етер.
Тези огнени проявления, в отговор довеждат до промени в състава на атмосферата и като последствие от това ще започнат да се проявяват някои много особени реакции при част от човечеството. Взаимната обвързаност в рамките на целия космически живот ще бъде нарушена. От вътрешността на земята ще изригнат огън и пламъци и ще се получат много други явления, чието разглеждане, обаче не е предмет на тази книга.
Във връзка с всичко, което бе казано могат да възникнат и определени въпроси.
Как е възможно ламаистичното братство, давайки доказателства за такава изключителна интелигентност да позволи нещата да стигнат толкова далеч? Без съмнение това братство трябва да знае по-добре от всеки друг какви са последствията от насилването на природните закони. Какво е това, което прави тези магьосници уплашени до такава степен, че те са изпаднали в същинска паника? Със сигурност те не се страхуват от Лоханите, понеже тази възвишена група Божи Служители не си отмъщава, нито влиза в каквито и да било конфликти.
Не! Ламаистичното братство е изпълнено със смъртен страх от друго съперничещо му братство, също със силна магия зад гърба си и което според осъществяването на Вселенската съдба е водено в своите дейности от доста различни начин на мислене и цел. То също така е братство от простата диалектична природа, което обаче, в противовес на ламаистичните импулси на страх, хаос и мисли, насочени към предизвикване на военни конфликти, разпространява идеята за абсолютен мир. По този начин то напълно съзнателно възпрепятства усилията на ламите с изключително важно за целия свят значение. Докато ламите изпращат своите импулси от Изток на Запад, споменатото съперничещо им братство изпраща своите силови потоци от Север на Юг около света с доста различни резултати.
Нека категорично бъде подчертано, че това братство, продължавайки по своя боен път против ламаистичния си враг, няма абсолютно нищо общо с Ордена на Лоханите. Неговата поява е резултат от природен закон, управляващ това земно жизнено поле; всяко действие предизвиква реакция, силовото действие води до противодействие.
По-детайлно изложение на това, какво можем да мислим за тази мистериозна противодействаща сила, от която толкова се страхуват ламите, не е предмет на тази публикация. Единствената цел на настоящата книга е да хвърли известна светлина върху загадъчната реалност на Тибет на ламите и по този начин да съдейства за крайно необходимото разбиране за по-дълбоките причини, лежащи зад обречените на неуспех опити за предотвратяване на събуждането и себеотдаването на нашето човечество, което е оковано в мрак, тъга и безпомощност.
Тези, които до определена степен разбират дълбоко трагичното значение на всичко това и които, в тяхното увеличаващо се чувство за отговорност, копнеят да се отдръпнат от хватката на това позорно влияние, за да бъдат способни да съдействат за великото дело за освобождаването на човечеството – на тях е посочен Пътя за Освобождението, Единствения Път към действително освобождение на човечеството. Този път е пазен отворен и свободен за всички тези, които го желаят, от Универсалното Братство на Неподвижното Царство които на Изток са наричани Лохани.


-------------------

11 коментара:

 1. интересно е.
  Има ли продължение ?

  ОтговорИзтриване
 2. че туй да не е сапунен сериал бре, че да има и продължение...хахаха!

  ОтговорИзтриване
 3. Изненадана съм... имам друго мнение за тибетския будизъм. Разминават ми се представите и за детето Лама, с тези тук, но... навярно обяснение си има.

  В крайна сметка не проповядва ли всяко учение, че "само ние сме истински"?
  Прости ми реакцията, не е провокация, само следствие.

  ОтговорИзтриване
 4. зад маската на Лилит се крият...каквито там са си.
  Най-големите гадости се представят с на-благородните и алтруистични пози.
  Виж им очите. На която и да е снимка.
  Мъртви са.

  ОтговорИзтриване
 5. Великолепна статия.
  Инфи... техните мантри не са ли нещо като задължителната католическа молитва?
  когато едно учение примамва, задължава, обещава, налага... турям му пепел и бягам далеч.

  ОтговорИзтриване
 6. Не... не...
  Поне учението в същността си не прави това. За управниците на Тибет не споря.
  Но са подложени на постоянни гонения... също като еретиците :p

  ОтговорИзтриване
 7. Не ми е излязъл коментара, пускам го пак:


  Хахахахахахахаха :-)))))))))

  Лично мнение, без идея за противопоставяне.

  :-))))

  ОтговорИзтриване
 8. Ето, Вало с коментара си сам подпечатваш изложеното в статията мнение. Това не е реакция на напреднал по духовния път кандидат, готов да разбере всяко мнение, дори да противоречи с неговото. И още - щом някъде водачите се именуват с титли и парадират със святост всичко е ясно - пунта - мара. Или просто Мара /Изкусителя/.

  ОтговорИзтриване
 9. Смехът според мен е пълно разбиране и приемане. :-))))

  ОтговорИзтриване
 10. "По-детайлно изложение на това, какво можем да мислим за тази мистериозна противодействаща сила, от която толкова се страхуват ламите, не е предмет на тази публикация."

  Какво да мислим за въпросната сила - и тя ли е толкова вредна, или е някаква възможност за връщане към естественото положение на нещата. Не зная.
  Защо да нямат нищо общо с братството на Лоханите, може пък да имат, както и с другите в някакъв смисъл, но думите представят само условности. Не, не ме интересува какво ме води, но болката и отвращението ме карат да се надявам, че изобщо не е съблазнителната илюзия в стила на рекламите за козметика - "защото го заслужавате", тоест "АЗ заслужавам най-доброто". Единственото, с което Те изпращат, е узрялата карма и съвета "опитвайте се"... И е по-добре да не знаеш, защото така или иначе разбирането е възможно само когато и в каквато степен е станало възможно след собствено усилие.
  И все пак, каква мерзост е отхвърлянето на постепенния път, защо не им светва червената лампичка веднага не разбирам? Все едно да си въобразяваш, че петмесечен плод може да се роди и да оцелее в напълно враждебната среда. Мнозинството отхвърля предупрежденията и деградацията след това е много бърза, но нищо не може да се направи.
  Последният, последният Далай Лама е предал н а п ъ л н о Тибет според мен. А като последица от това и човечеството на черната му карма. Но и това е било записано и известно много преди да се случи, както и последиците.

  ОтговорИзтриване